Výzva k zápisu v náhradním termínu (nezapsaní po přerušení studia)

Výzva k zápisu v náhradním termínu


Č.j.: 2640/08                                                                                   V Praze dne 17. prosince 2008       Ve smyslu odstavce čl. 4, odst. 6  Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se studenti studijního programu Teologie, studijního oboru Teologické nauky: Ing. Gabriela Struhárová, nar. 1954 a  Lukáš Jakub Kováč, nar. 1974, kteří se nezapsali po přerušení v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení k zápisu v náhradním termínu stanoveném na středu 7. ledna 2009 od 15:00 do 17:00 hodin.       Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost, dle

čl. 12, odst.1b Studijního a zkušebního řádu UK v Praze,  jako ukončení studia.


       Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.


                                                                                                         prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                        děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám