Opatření děkana č. 14/2019 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky 2019-20

V Praze dne 25. září 2019

UKKTF/271604/2019

Opatření děkana č. 14/2019

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2019/2020


K provedení čl. 2 odst. 8 Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy stanovím pro akad. rok 2019/2020 výši stipendia za vynikající studijní výsledky takto:


Čl. 1

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky činí 15.000 Kč.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

  1. Akademický senát fakulty se k výši výši stipendia za vynikající studijní výsledky v daném akademickém roce vyjádřil dne 25. září 2019.

  2. Zrušuje se Opatření děkana č. 24/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2018/2019.

  3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. října 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan
Opatření děkana č. 14/2019 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2019/2020 ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 2. říjen 2019 14:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám