Opatření děkana č. 16/2019 Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2019/2020

V Praze dne 25. září 2019

UKKTF/271629/2019

Opatření děkana č. 16/2019

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2019/2020


K provedení čl. 6 odst. 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Opatření děkana č. 8/2018, Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, stanovím pro akad. rok 2018/2019 výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen „mimořádné stipendium“) takto:


Čl. 1 Mimořádné stipendium

za příkladný občanský čin

5.000,- Kč

za činnost jednorázovou

100 až 1.000,- Kč

za činnost jednorázovou smluvenou

100,- Kč/hod.

za činnost dlouhodobější smluvenou

100,- Kč/hod.Čl. 2 Cena Miloslava kardinála Vlka

pro absolventa magisterského programu

20.000,- Kč

pro absolventa navazujícího magisterského programu

10.000,- Kč


Čl. 3 Závěrečná ustanovení

  1. Akademický senát fakulty se k výši mimořádného stipendia v daném akademickém roce vyjádřil dne 25. září 2019.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. října 2019.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan
Opatření děkana č. 16/2019 VVýše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných

platná v akademickém roce 2019/2020 ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 2. říjen 2019 15:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám