Opatření děkana č.10/2018 Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2017/2018

Č. j.: UKKTF/36556/2018-3

V Praze dne 24. května 2018


Opatření děkana č. 10/2018 Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2017/2018


K provedení čl. 6 odst. 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Opatření děkana č. 8/2018, Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, stanovím pro akad. rok 2017/2018 výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen „mimořádné stipendium“) takto:

Čl. 1 Mimořádné stipendium

za příkladný občanský čin

5.000,- Kč

za činnost jednorázovou

100 až 1.000,- Kč

za činnost jednorázovou smluvenou

80,- Kč/hod.

za činnost dlouhodobější smluvenou

80,- Kč/hod.

Čl. 2 Cena Miloslava kardinála Vlka

pro absolventa magisterského programu

20.000,- Kč

pro absolventa navazujícího magisterského programu

10.000,- Kč

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dne 24. května 2018.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 24. května 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 10/2018 Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2017/2018 ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám