Opatření děkana č. 24/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky 2018-2019

Č. j.: UKKTF/129568/2018

V Praze dne 27. září 2018


Opatření děkana č. 24/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2018/2019


K provedení čl. 2 odst. 8 Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy stanovím pro akad. rok 2018/2019 výši stipendia za vynikající studijní výsledky takto:


Čl. 1

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky činí 12.000 Kč.


Čl. 2 Závěrečná ustanovení

  1. Akademický senát fakulty se k výši výši stipendia za vynikající studijní výsledky v daném akademickém roce vyjádřil dne 27. září 2018.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. října 2018.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 24/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2018/2019 ve formátu *pdf ke staženízde.


Poslední změna: 11. říjen 2018 13:33 
Sdílet na: