Opatření děkana č. 24/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky 2018-2019

Č. j.: UKKTF/129568/2018

V Praze dne 27. září 2018


Opatření děkana č. 24/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2018/2019


K provedení čl. 2 odst. 8 Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy stanovím pro akad. rok 2018/2019 výši stipendia za vynikající studijní výsledky takto:


Čl. 1

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky činí 12.000 Kč.


Čl. 2 Závěrečná ustanovení

  1. Akademický senát fakulty se k výši výši stipendia za vynikající studijní výsledky v daném akademickém roce vyjádřil dne 27. září 2018.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. října 2018.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 24/2018 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2018/2019 ve formátu *pdf ke staženízde.


Poslední změna: 11. říjen 2018 13:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám