Opatření děkana č. 15/2018 Imatrikulace

Č. j.: UKKTF/80861/2018

V Praze dne 27. června 2018


Opatření děkana č. 15/2018 Imatrikulace


V souladu s čl. 9 odst. 2 Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy stanovím pro Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy následující:

Čl. 1

U navazujících magisterských studijních programů a u doktorských studijních programů se obřad imatrikulace koná spolu s obřadem imatrikulace u bakalářských studijních programů a u magisterských studijních programů.

Čl. 2

  1. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. července 2018.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 15/2018 Imatrikulace ve formátu *pdf ke stažení zde.Poslední změna: 9. červenec 2018 09:00 
Sdílet na: