Opatření děkana č. 7/2018 Vybírání úhrad za úkony od studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Č. j.: UKKTF/43767/2018

V Praze dne 2. května 2018


Opatření děkana č. 7/2018

Vybírání úhrad za úkony od studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


K provedení čl. 31 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy, čl. 17 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a Opatření rektora č. 24/2017, Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy, stanovím konkrétní výši úhrad následovně:

Čl. 1 Doklady o studiu, tisk a kopírování

vystavení opisu dokladu o studiu

50,- Kč / kus

vystavení cizojazyčného dokladu o studiu

500,- Kč / kus

úkony v souvislosti se studentskými průkazy (duplikát)

100,- Kč / kus

vystavení opisu dokladu vyhotoveného z archiválií

500,- Kč / kus

tisk a kopírování (černobílé, jednostranné A4)

2,- Kč / kus

tisk a kopírování (černobílé, dvoustranné A4)

3,- Kč / kus

Čl. 2 Knihovnické a informační služby


Konkrétní výše úhrad za úkony prováděné v Knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy je stanovena platným ceníkem této knihovny.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení čl. 1 se vztahuje na studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů zapsané ke studiu na fakultě a na absolventy téže fakulty, pokud žádají o úkony, jež se vztahují k době, kdy byli studenty.

2. Zrušuje se opatření děkana č. 4/2007 Vybírání úhrad za úkony od studentů KTF UK a osob, které nejsou studenty KTF UK.

3. Toto opatření se zveřejňuje na úřední desce fakulty.

4. Toto opatření nabývá platnosti dne 2. května 2018.

5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. května 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 7/2018 Vybírání úhrad za úkony od studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ke stažení ve formátu *pdf zde


Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám