Opatření děkana č. 27/2018 Pamětní medaile Arnošta z Pardubic

Č. j.: UKKTF/129571/2018

V Praze dne 27. září 2018


Opatření děkana č. 27/2018 Pamětní medaile Arnošta z Pardubic


K provedení čl. 29 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím následující:

čl. 1 Základní ustanovení

  1. Fakulta uděluje akademickým pracovníkům, studentům, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod, Pamětní medaili Arnošta z Pardubic.

  2. Udělování Pamětní medaile Arnošta z Pardubic se řídí čl. 29 Statutu fakulty.

  3. Evidenci udělených medailí vede Kancelář děkana ve zvláštní matrice.

  4. Popis Pamětní medaile Arnošta z Pardubic je uveden v příloze tohoto opatření.


čl. 2 Závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje se Opatření děkana č. 5/2005, Udělování pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. října 2018.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 27/2018 Pamětní medaile Arnošta z Pardubic ve formátu *pdf ke stažení zde.


Příloha

Na líci je vyobrazení arcibiskupa Arnošta z Pardubic (detail z obrazu Kladská Madona) s opisem „FACULTAS THEOLOGIAE UNIV. CAROLINAE * PRAGAE 1348 *“. Vpravo od podobizny arcibiskupa je umístěn nápis „ARNOŠT Z PARDUBIC“. Průměr medaile je 42 mm. Medaile je zhotovena z mincovní mosazi.Poslední změna: 11. říjen 2018 13:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám