Předpisy

  Vnitřní předpisy fakulty

  Vnitřní předpis

  Schváleno AS fakulty

  Schváleno AS UK

  Datum účinnosti

  Statut

  29.03.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Volební řád AS

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Jednací řád AS

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Jednací řád VR

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Disciplinární řád

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Pravidla pro organizaci studia

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.10.2017

  Pravidla pro přiznávání stipendií

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.10.2017

  Rigorózní řád

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017  Další předpisy  Platná opatření děkana

  Organizace fakulty

  OD č. 17/2018

  Příspěvky zaměstnancům

  OD č. 18/2018

  Výše příspěvků zaměstnancům v r. 2018

  OD č. 5/2018

  Působnost vedoucích kateder

  OD č. 3/2018

  Působnost tajemníka

  OD č. 2/2018

  Působnost proděkanů

  OD č. 1/2018

  Organizační řád děkanátu

  OD č. 4/2016

  Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky

  OD č. 5/2015

  Vykazování a evidence pracovní doby na Katolické teologické fakultě UK

  OD č. 4/2015

  Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  OD č. 1/2015

  Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

  OD č. 11/2012

  Průběh řízení ke jmenování profesorem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

  OD č. 8/2011

  Oběh dokladů


  Studium

  OD č. 15/2018

  Imatrikulace

  OD č.10/2018

  Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2017/2018

  OD č. 9/2018

  Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných

  OD č. 8/2018

  Průběh přijímací zkoušky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

  OD č. 7/2018

  Vybírání úhrad za úkony od studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

  OD č. 6/2018

  Harmonogram akademického roku 2018/2019

  OD č. 6/2017

  Příprava, organizace a zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

  OD č. 4/2017

  Elektronická evidence studijních výsledků

  OD č.1/2017

  Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí

  OD č. 10/2015

  Elektronická evidence státních závěrečných zkoušek na Katolické teologické fakultě UK

  OD č. 8/2013

  Činnost, zodpovědnosti a kompetence garantů studijních programů se zodpovědností za studijní obor ve funkci garanta programu

  OD č. 7/2013

  Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení

  OD č. 1/2011

  Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


  Věda

  OD č. 14/2018

  Standardy pedagogických a vědeckých povinností

  OD č. 12/2018

  Výše doktorandského stipendia

  OD č. 11/2018

  Pomocný vědecký pracovník

  OD č. 9/2017

  Výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018

  OD č. 7/2015

  Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech

  OD č. 3/2015

  Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky na Katolické teologické fakultě UK

  OD č. 4/2013

  Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

  OD č. 1/2009

  Průběh habilitačního řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy


  Knihovna

  OD č. 4/2018

  Provozní řád knihovny  Poslední změna: 4. říjen 2018 15:18 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty